Kurs języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych

Od grudnia 2020 r. wznawiamy kursy języka angielskiego w trybie zdalnym. Zaktualizowane harmonogramy dla grupy 4 i 5 znajdują się tutaj.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zajęcia z języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych w miesiącu marcu 2020 r. zostają odwołane. Aktualizacja harmonogramu – będzie sporządzona po ustaleniu trybu pracy  na PP.